Histogram Oluşturma Basamakları

Histogram Oluşturulurken aşağıdaki basamaklar uygulunır:

1. Veriler küçükten büyüğe sıralanır.

2. En büyük veriden en küçük veri çıkarılarak açıklık bulunur.

3. Yaklaşık olarak kaç grup oluşturmak istdiğimize karar veririz.

4. Açıklık grup sayısına bölünerek grup genişliği bulunur.

5. Bu grup genişliğine bağlı olarak  veriler gruplandırılır.

6. Gruplar düşey eksende, veri sayıları yatay eksende olmak üzere grafiğe aktarılır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !